SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti ZJ za rok 2010

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2010


    Vážení přítomní dovolil bych si vás seznámit s činností zásahové jednotky za rok 2010. Zásahová jednotka nemusela v tomto roce zasahovat u žádných požárů a jiných katastrof., pouze proběhla jednotlivá školení členů zásahové jednotky. Na školení byli strojníci a řidiči. Velitelé se zúčastnili velitelských dnů na útvaru v Boskovicích, které se konají pravidelně dvakrát do roka. Na velitelských dnech jsou velitelé seznámeni s aktuálními novinkami v požární ochraně. V měsíci březnu proběhlo šestihodinové školení zásahových jednotek v Pamětnicích. Zde byli proškoleni velitelé a preventisti. Členové zásahové jednotky byli proškoleni dodatečně.
V průběhu roku se zásahová jednotka stará o připravenost požárního vozidla, techniky a čistotu požární zbrojnice.

Zásahová jednotka na rok 2011:

Velitel:
Palán Robert

Velitel družstva:
Špidlík Jiří

Řidiči:
Kaderka Milan
Kovář Petr

Strojníci:
Hrdý Miroslav
Přibyl Miloš
Kovář Jan

Členové:
Špidlík Petr
Hrdý Zdeněk ml.
Přikryl Josef
Staněk Jaroslav
Kovář Martin
Ličeník Josef
Špidlík Ondřej

Tak a to je z mé strany vše a děkuji vám za pozornost.
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice