SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2011

Vážení přítomní,

dovolil bych si vás seznámit s činností zásahové jednotky za rok 2011. Zásahová jednotka měla oproti roku 2010 více práce. V jarních měsících se členové zásahové jednotky podíleli na úklidu lesa a koncem prázdnin na čištění místního potoka. Po dlouhé době se v obci objevil i požár, ke kterému byla místní jednotka povolána a podílela se na dohašování požáru. Ten se odehrál dne 5. listopadu na zahradě domu č.5. V měsíci březnu proběhlo opět šestihodinové školení zásahových jednotek v Pamětnicích. Zde byla proškolena celá jednotka. Dne 20 prosince se uskutečnil na útvaru v Boskovicích velitelský den, kde jsou velitelé seznámeni s novinkami v oblasti požární ochrany. V průběhu roku se zásahová jednotka stará o připravenost požárního vozidla, techniky a čistotu požární zbrojnice.


Zásahová jednotka na rok 2012:


Velitel:
Palán Robert
Velitel družstva:
Špidlík Jiří
Řidiči:
Kaderka Milan
Kovář Petr
Strojníci:
Hrdý Miroslav
Přibyl Miloš
Kovář Jan
Členové:
Špidlík Petr
Hrdý Zdeněk ml.
Přikryl Josef
Staněk Jaroslav
Kovář Martin
Ličeník Josef
Špidlík Ondřej
 

Tak to je z mé strany vše a děkuji vám za pozornost.
 

Ing. Robert Palná
velitel SDH Sudice


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice