SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti soutěžního družstva za rok 2011

VÁŽENÍ BRATŘI A SESTRY HASIČI, VÁŽENÍ HOSTÉ

chtěl bych Vás nyní seznámit s výsledky soutěžního družstva za rok 2011.

V roce 2011 soutěžilo pouze sportovní družstvo mužů A ve složení:

Lukáš Sedláček, Ondřej Špidlík, Jan Kovář, Jaroslav Staněk, Martin Kovář, Aleš Navrátil a Tomáš Staněk. Několika soutěží se také zúčastnil Radek Lizna.

Začal bych s dovolením tou horší částí této zprávy, abych mohl naopak končit tou lepší.

Koncem května se rozběhla Velká cena blanenska, které se každoročně soutěžní družstvo účastní. Oproti loňskému roku se družstvu příliš nedařilo – což bylo určitě způsobeno tím, že ostatní družstva se zlepšili a méně soutěže kazili. Sportovní družstvo SDH Sudice A tedy obsadilo celkovou 23. příčku se ziskem 44 bodů, z celkového počtu 61 soutěžících družstev. Srovnání s rokem 2010 není vůbec důležité, proto bych tedy plynule přešel k té lepší části této zprávy.
2010 13. místo 103 bodů

28. května 2011 se tentokrát v Borotíně konalo 1. kolo požárního sportu. I navzdory nepříznivému počasí se soutěže zúčastnilo 11 soutěžních družstev členských sborů okrsku Šebetov z celkového počtu 13 sborů. Sportovní družstvo SDH Sudice A 1. kolo požárního sportu v Borotíně vyhrálo a mohlo tak po dlouhé době reprezentovat sbor i okrsek na okresním kole v Blansku. Zde družstvo obsadilo celkové 5. místo z 11. soutěžících družstev. Ve všech dílčích disciplinách soutěžní družstvo Sudice A neobsadilo horší než 6. místo. U disciplíny Požární útok dokonce sudické družstvo uzavřelo první trojici.

Chtěl bych touto cestou informovat ostatní mladší členy sboru, kteří by měli zájem zařadit se do soutěžního družstva, že od začátku sezony 2012 bychom rádi začaly s tréninkem nových sil do sportovního družstva. Sportovní družstvo ve sboru má dlouhou tradici a je třeba je postupně omlazovat. V loňském roce se také investovala nemalá částka do opravy a vylepšení soutěžní mašiny, takže nových sil bude potřeba mnoho.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům soutěžního družstva i ostatním členům a příznivcům SDH Sudice, kteří se v loňském roce aktivně podíleli na přípravách a realizacích všech akcí pořádaných sborem.

Děkuji Martin Kovář
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice