SDH Sudice

k navigaci

Činnost družstva A za rok 2010

Vážení přítomní,

chtěl bych Vás seznámit s výsledky soutěžních družstev za rok 2010 a nově také s výsledky jednotlivců v kategorii dorost.

V roce 2010 soutěžilo družstvo mužů a to Sportovní družstvo A ve složení:
Radek Lizna, Ondřej Špidlík, Jan Kovář, Jaroslav Staněk, Martin Kovář, Tomáš Staněk a Aleš Navrátil

Několika závodů se také zúčastnili naši starší hasiči, ve složení:
Josef Líčeník, Petr Špidlík, Miroslav Hrdý, Milan Kaderka, Jiří Špidlík, Zdeněk Hrdý ml. a Josef Přikryl.

Jako první soutěž sezóny 2010 byla tradiční okrsková soutěž, která se tentokrát konala na domácí půdě v Sudicích. Pod tíhou zodpovědnosti se zde družstvu A moc nezadařilo a zůstalo tak v polovině výsledkové listiny.

Začátkem června se naplno rozjela VC-Blanenska, které se Sudičtí hasiči každoročně účastní. Letošní sezóna čítala 12 soutěží, a nově byly všechny soutěže zařazeny do bodování bez škrtání, než jak tomu bylo do minulého roku. Z celkového počtu 58 bodovaných družstev, skončilo družstvo A na 13. místě konečné tabulky se ziskem 103 bodů. Průměrný počet družstev na soutěži v seriálu byl však 32 družstev. Mezi nejúspěšnější závody patřily 7. místo v Šošůvce a 5. místo ve Žďáře. Družstvo A se v letošním roce poprvé dostalo přes hranici 100 bodů v konečném bodování, což lze považovat za úspěch a motivaci do dalších ročníků. Družstvo starších navštívilo VC-blanenska na jedné soutěži a to v Paměticích, kde zůstali na 3. místě výsledkové listiny, avšak od konce. I tak ale musíme velmi ocenit chuť a snahu, kterou naši starší hasiči na soutěžích ukazují.

Dále se soutěžní družstva účastnila i několika mimoligových soutěží. Za zmínku stojí 2. a 4. místo na noční soutěži v Knínicích a 7. místo na soutěži v Ratíškovicích, která patří do seriálu Grand Prix Hodonín.

V neposlední řadě musím informovat, že 2 členové našeho sboru: Kateřina Kaderková a Ondřej Špidlík nově v letošním roce reprezentovali SDH Sudice na několika soutěžích v disciplíně běh na 100 m s překážkami v kategorii dorostu.

Nakonec bych rád informoval naše mladé hasiče, že podle počtu zájemců do soutěžního družstva mužů bychom rádi začali s tréninkem soutěžního družstva B. A to z toho důvodu, abychom udrželi dlouholetou tradici soutěžního družstva v našem sboru. Byla by obrovská škoda přijít o družstvo, které reprezentuje jak hasiče, tak samotnou obec.

Děkuji za pozornost.

Martin Kovář
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice