SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti SDH za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SUDICE ZA ROK 2010

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči, naši mladí hasiči,
dovolte mi, abych Vás i já přivítal na dnešní VVH. Rok 2010 byl prvním rokem činnosti vámi zvoleného výboru a především také činností vaší. Výbor SDH se s velkým přispěním vás všech shostil všech úkolů a činností dobře a v rámci svých možností. Jménem výboru SDH a jménem vás, bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a přátelům hasičiny, kteří nám v letošním roce zachovali přízeň a přispěli tak k naší činnosti, která prezentovala především náš sbor, ale také okrsek Šebetov, nejen na okrese Blansko.
V letošním roce jsme opět zajišťovali několik nejen kulturních akcí. V měsíci červnu proběhlo první kolo požárního sportu, které se konalo u nás v Sudicích.S přípravami a organizací této soutěže jsme se vypořádali velice dobře,což přispělo k jejímu zdárnému průběhu. Tohoto prvního kola se zúčastnilo z našeho sboru družstvu mužů , které ve své kategorii obsadilo 2. Místo. Dalším naším zástupcem bylo družstvo mužů v kategorii nad 35 let,kteří si v této kategorii odnesli první místo.Ve stejný den jako,okrskové kolo 5.června,ale již od dopoledních hodin proběhla na místním hřišti soutěž mladých hasičů v disciplínách požární útok a štafeta 4x60 metrů. Této soutěže se zúčastnilo 16 družstev mladých hasičů z okrsku Šebetov a okolí. Pouťové zábavy jsme letos nepořádali. Hlavní a pro nás stěžejní akcí bylo v letošním uspořádání 24. ročníku soutěže ,,O putovní pohár SDH Sudice“ v požárním útoku konané 11. září. Tato soutěž opět byla zařazena do seriálu soutěží Velké ceny Blanenska v požárním útoku Kvasar cup, zúčastnilo se jí 52 družstev mužů a žen nejen z Jihomoravského kraje. Tato soutěž byla poslední soutěží seriálu Velké ceny Blanenska Kvasar cup a postarala se tak o její důstojné zakončení. V letošním roce byl uspořádán sběr železného šrotu v jarních měsících. Někteří členové soutěžního družstva a zásahové jednotky a ostatní členové sboru provedli v letních měsících brigádu, při stavbě altánku pro kulturní akce za sokolovnou..Dále se někteří členové podíleli na uspořádání dětského dne za sokolovnou ve spolupráci s OÚ a také jsme zajišťovali občerstvení při vystoupení J.Šmukaře Závěrem letošního roku ještě proběhla inventura obecního majetku v hasičské zbrojnici a její předání nově zvolenému zastupitelstvu. Při všech těchto letošních aktivitách strávili členové SDH přibližně: při údržbě výzbroje a výstroje – 180 hodin; při kulturních a společenských akcích – 290 hodin; při přípravě odbornosti členů SDH – 48 hodin.

Na závěr této výroční správy o činnosti SDH Sudice, bych vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší, či menší míře našemu sboru, chtěl poděkovat za vaši obětavou práci.
Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2011. Děkuji vám za vaši pozornost.
Špidlík Jiří
Velitel SDH
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice