SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti SDH Sudice za rok 2011

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči, naši mladí hasiči,
dovolte mi, abych Vás i já přivítal na dnešní VVH. Rok 2011 byl prvním rokem činnosti částečně obměněného výboru a především také činností vaší. Výbor SDH se s velkým přispěním vás všech shostil všech úkolů a činností dobře a v rámci svých možností.

Jménem výboru SDH a jménem vás, bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a přátelům hasičiny, kteří nám v letošním roce zachovali přízeň a přispěli tak k naší činnosti, která prezentovala především náš sbor, ale také okrsek Šebetov, nejen na okrese Blansko.

V letošním roce jsme opět zajišťovali několik nejen kulturních akcí. Vše odstartovalo pořádáním pálení čarodějnic za místní sokolovnou, bohužel nevyšlo počasí ale i tak byla dobrá účast. Pak následovala dětská soutěž na místním fotbalové hřišti v disciplínách požární útok a štafeta 4x60 metrů, poté následovala taneční zábava se skupinou Dodna. Pouťové zábavy jsme letos jako v loni nepořádali. Poté následovala v měsíci srpnu taneční zábava se skupinou Prorock. Stěžejní akcí loňského roku byla tedy opět soutěž o putovní pohár sdh Sudice, kdy se pořádal již jubilejní 25. ročník a soutěž byla opět zařazena do vc blanenska Kryštof cup, po soutěži se konala diskotéka s dj Rendym a liga byla řádně ukončena.

V jarních měsících proběhl opět sběr železného šrotu Někteří členové soutěžního družstva, zásahové jednotky a ostatní členové sboru se zůčastnili brigády při úklidu lesa a sázení stromků. Dále se někteří členové podíleli na uspořádání dětského dne za sokolovnou, posezení s Jožkou Šmukařem, dětského karnevalu, Sudického masopustu, pytlácké noci a to vše ve spolupráci s OÚ kdy se převážně podíleli na obsluhách a poskytli udírnu a sady lavic.

Při všech těchto letošních aktivitách strávili členové SDH přibližně: při údržbě výzbroje a výstroje – 180 hodin; při kulturních a společenských akcích – 312 hodin; při přípravě odbornosti členů SDH – 64 hodin.

Na závěr této výroční správy o činnosti SDH Sudice, bych vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší, či menší míře našemu sboru, chtěl poděkovat za vaši obětavou práci.
Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2012. Děkuji vám za pozornost.
Palán Robert
Velitel SDH
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice