SDH Sudice

k navigaci

Zpráva o činnosti SDH Sudice a ZJ SDH sudice za rok 2009

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči, naši mladí hasiči,


dovolte mi, abych Vás ještě jednou přivítal na dnešní VVH. Rok 2009 byl posledním rokem činnosti vámi zvoleného výboru a především také činností vaší. Výbor SDH se s velkým přispěním vás všech shostil všech úkolů a činností dobře a v rámci svých možností. Jménem výboru SDH a jménem vás, bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a přátelům hasičiny, kteří nám v letošním roce zachovali přízeň a přispěli tak na naši činnost, která reprezentovala především náš sbor, ale také okrsek Šebetov, nejen na okrese Blansko.
V letošním roce jsme opět zajišťovali několik nejen kulturních akcí. V měsíci květnu proběhlo první kolo požárního sportu, které se konalo v Borotíně. Tohoto prvního kola se zúčastnilo z našeho sboru družstvu mužů A, které obsadilo 2. místo a družstvo mužů B, později během roku přejmenováno na Farma Team, které obsadilo 8. místo. Naši mladí hasiči se během roku zúčastňovali soutěží mladých hasičů, nejen na okrsku Šebetov. 6.6. jsme uspořádali soutěž mladých hasičů v disciplínách požární útok, štafeta 4x60 metrů. Této soutěže se zúčastnilo 20 družstev mladých hasičů z okrsku Šebetov a okolí. 17. a 18. července jsme uspořádali za místní sokolovnou pouťové zábavy, které byla v letošním roce výrazně ovlivněny počasím. Hlavní a pro nás stěžejní akcí bylo v letošním uspořádání 23. ročníku soutěže ,,O putovní pohár starosty obce Sudice“ v požárním útoku konané 12. září. Tato soutěž opět byla zařazena do seriálu soutěží Velké ceny Blanenska v požárním útoku, zúčastnilo se jí 52 družstev mužů a žen nejen z Jihomoravského kraje. Tato soutěž byla poslední soutěží seriálu Velké ceny Blanenska a postarala se tak o její důstojné zakončení. V letošním roce nebyl uspořádán sběr železného šrotu v jarních měsících z důvodu nízkých výkupních cen železa. Někteří členové soutěžního družstva a zásahové jednotky, provedli v letních měsících brigádu, při opravě fasády místní sokolovny. Závěrem letošního roku ještě proběhne inventura obecního majetku v hasičské zbrojnici. Při všech těchto letošních aktivitách strávili členové SDH přibližně: při údržbě výzbroje a výstroje – 180 hodin; při kulturních a společenských akcích – 540 hodin; při přípravě odbornosti členů SDH – 50 hodin. V závěru letošního roku byl starostou obce odvolán z funkce velitel ZJ, pro dlouhodobé neplnění povinností. Na návrh výboru bude tuto funkci vykonávat v příštím roce pan Palán Robert.
Na závěr této výroční správy o činnosti SDH Sudice, bych vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší, či menší míře našemu sboru, chtěl poděkovat za vaši obětavou práci. V neposlední řadě patří také dík rodinám a rodičům, zkrátka všem členům a příznivcům hasiččiny, kteří se dobrovolně věnují této činnosti.
Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2010. Děkuji vám za vaši pozornost.

Špidlík Jiří
Velitel SDH
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice