SDH Sudice

k navigaci

Zpráva jednatele za rok 2011

VÁŽENÍ BRATŘI A SESTRY HASIČI, VÁŽENÍ HOSTÉ

Mojí povinností nyní je, abych Vás seznámil s prací výboru a s členskou základnou našeho sboru. Po mimořádných volbách na VVH 2011 se počet členů výboru SDH Sudice snížil a ustálil na 9 členech výboru. Výbor SDH Sudice pracuje v tomto složení:

Jiří Špidlík - starosta SDH Sudice
Petr Špidlík - náměstek starosty sboru
Robert Palán - velitel SDH, velitel zásahové jednotky
Lucie Dokoupilová - hospodářka sboru
Martin Kovář - jednatel sboru
Milan Kaderka - strojník
Zlatka Přikrylová - vedoucí mládeže
Miloš Přibyl - referent materiálního zabezpečení
Miroslav Mužík - referent prevence

Výborové schůze se konají pravidelně každou první neděli v měsíci a pokud je to nutné, dělají se mimořádné schůze před náročnými akcemi, které sudičtí hasiči pořádají.

Zástupci našeho sboru se také pravidelně účastní výborových schůzí pořádaných v rámci okrsku. Na těchto okrskových schůzích se hodnotí práce okrsku jako celku a také pomoc sborům při různých výročích a pořádání pohárových soutěží.

Členská základna SDH Sudice se o proti minulému roku značně rozrostla. Po uspořádání náboru nejmladších členů SDH se počet mladých hasičů zvýšil na celkem 29 chlapců a dívek do 18-ti let. Mužů a žen nad 18 let je v našem sboru 65. Celkem tedy členská základna SDH Sudice čítá 94 členů. Věkový průměr celé členské základny se oproti minulému roku tímto snížil na 31 let. Sbor nezapomíná ani na naše členy, kteří se dožívají významného životního jubilea. Těmto členům bývá zpravidla předán upomínkový dárek. V letošním roce oslavili významné životní jubileum 2 členové sboru.

Nakonec mi dovolte touto cestou poděkovat všem aktivním členům i ostatním pomocníkům z řad obyvatel, kteří v průběhu roku 2011 jakkoliv pomáhali při všech akcích pořádaných sborem. Všem těmto lidem patří za jejich práci velký dík.


To je z mé strany vše, děkuji za pozornost


Martin Kovář
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice