SDH Sudice

k navigaci

Zpráva hospodáře sboru za rok 2010

Zpráva pokladníka SDH Sudice za rok 2010
ke dni VVH sboru dne 18.12.2010

Vážení přítomní,

chci Vás tímto seznámit s hospodařením našeho sboru v oblasti finančních prostředků za rok 2010.
Celkový obrat za rok 2010 činil xxx,-Kč, (jen pro informaci je tento obrat nižší
o xxx,- Kč jako za rok 2009), dále celkové příjmy činily xxx,- Kč a celkové výdaje činily xxx,- Kč.

Počáteční stav hotovosti v pokladně k 1.1.2010 činil xxx,- Kč, konečný stav hotovosti v pokladně ke dni Výroční valné hromady SDH 18.12.2010 činí xxx,- Kč. Peněžní účet u bankovního ústavu není zřízen.


Mezi významné příjmy sboru v roce 2010 patřily zejména položky:
- pořádání soutěží v požárních sportech
- pořádání společenských akcí
- sběr želeného šrotu
- dary okrsku
- příjmy ze zápůjček stanů
- v neposlední řadě dary od našich sponzorů, za které moc děkujeme

Mezi významné výdaje sboru v roce 2010 patřily zejména položky:
- pořízení sportovní výbavy mužstva
- nákup hadic
- pořízení dalšího velkého párty stanu
- výdaje spojené s provozem a údržbou požární techniky
- výdaje spojené s opravami požární techniky
- nákup PHM
- nákup vybavení pro mladé hasiče

 


Děkuji za pozornost.

Miroslav Hrdý
18.12.2010
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice