SDH Sudice

k navigaci

Výkaz odvedené práce členy SDH Sudice

Výkaz práce provedené členy SDH Sudice za rok 2011:


Brigáda v lese:
     sázení stromků 5 členů 8 hodin 3x
     úklid lesa (štěpkování odpadního dřeva aj.) 6 členů 7 hodin 1x
          celkem odpracováno 162 hodin
Sběr železného šrotu: 12 členů 9 hodin
          celkem odpracováno 108 hodin
Čištění potoka v Sudicích: 8 členů 6 hodin
          celkem odpracováno 48 hodin
Pořádání a spolupořádání kulturních akcí v Sudicích:
     mikulášská nadílka 4 členi 5 hodin
     masopust 8 členů 12 hodin
     dětská soutěž + kulturní akce 14 člen ů 15 hodin
     kulturní zábava 9 členů 15 hodin
     hasičská soutěž v PÚ 16 členů 15 hodin
     dětský den 6 členů 6 hodin
     pálení čarodějnic 8 členů 18 hodin
          celkem odpracováno 881 hodin
Údržba zásahové techniky:
  Sem spadá pravidelné školení ZJ, údržba a opravy techniky, pravidelné zkoušky techniky a zazimování techniky.  
      přečerpání znečištěné vody ve Vanovicích 4 členi 7 hodin
      opravy hasící techniky 2 členové 4 hodiny
      zazimování zásahové techniky 3 členové 2 hodiny
      úklid požární zbrojnice aj. 3 členové 4 hodiny
          celkem odpracováno 54 hodin

Celkový počet odpracovaných hodin je 1 253 hodin.

 

18. listopadu 2011

 

Zapsal: Martin Kovář
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice