SDH Sudice

k navigaci

Plán činnosti na rok 2012

Do plánu práce pro rok 2012 byly zařazeny následující položky:

1. Údržba a menší opravy požární techniky
2. Uspořádání slavnostní schůze k 125. výročí založení SDH Sudice
3. Spolupráce s OÚ
4. Případná spolupráce se sponzory
5. Výcvik ZJ SDH a odborná příprava
6. Provedení zdravotních prohlídek členů ZJ ve spolupráci s OÚ
7. Proškolení řidičů ZJ
8. Zajištění sběru železného šrotu v jarních měsících
9. Účast v I.kole PS soutěžních družstev a družstva B(členové ZJ )
10. Účast mladých hasičů ve II.(jarním) kole Hry plamen
11. Zajištění a uspořádání dětské soutěže mladých hasičů 9. 6. 2012
12. Zajištění a uspořádání předpouťové a pouťové zábavy po případné dohodě
13. Zajištění a uspořádání 26.ročníku soutěže ,,O putovní pohár SDH Sudice“ v požárním útoku konané 15. 9. 2012
14. Uspořádání střelecké a bowlingové soutěže pro mladé hasiče
15. Celoroční účast soutěžních družstev na soutěžích v PS a soutěžích mladých hasičů v rámci okrsku a okresu
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice