SDH Sudice

k navigaci

Plán činnosti na rok 2010

 

PLÁN PRÁCE A ČINNOSTI SDH SUDICE NA ROK 2010

 

  1. Údržba a menší opravy požární techniky
  2. Případná spolupráce se sponzory
  3. Výcvik ZJ SDH a odborná příprava
  4. Provedení zdravotních prohlídek členů ZJ ve spolupráci s OÚ
  5. Proškolení řidičů ZJ
  6. Proškolení členů ZJ v základech zdravovědy
  7. Zajištění sběru železného šrotu
  8. Účast v I.kole PS soutěžních družstev a družstva B (členové ZJ )
  9. Účast mladých hasičů ve II.(jarním) kole Hry plamen
10. Zajištění a uspořádání dětské soutěže mladých hasičů
11. Zajištění a uspořádání před-pouťové a pouťové zábavy v měsíci červenci
12. Účast mladých hasičů na letním táboře Mladých hasičů
13. Zajištění a uspořádání 24.ročníku soutěže ,,O putovní pohár SDH Sudice“ v požárním útoku
14. Uspořádání střelecké a bowlingové soutěže pro mladé hasiče
15. Celoroční účast soutěžních družstev na soutěžích v PS a soutěžích mladých hasičů v rámci okrsku a okresu
 


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice