SDH Sudice

k navigaci

O putovní pohár SDH Sudice

SDH Sudice Vás zve na 31. ročník soutěže v požárním útoku O putovní pohár SDH Sudice, který se bude konat 16. 9. 2017 na hřišti v Sudicích.

Plakát k nahlédnutí ZDE. (po rozkliknutí novinky)


Program: - do 11:30 příjezd družstev a prezentace
- 11:45 nástup a porada velitelů
- 12:00 zahájení soutěže
Pravidla soutěže: - kategorie muži 3 B
- kategorie ženy 2 B
- startovné muži 200,- Kč, ženy 150,- Kč
- provedení PÚ dle pravidel PS a VCB (šířka hadic C min 65 mm a hadic B min 100 mm)
- elektronická časomíra, terče sklopné
- traťtravnatá a okolí základny dlažba
- každé družstvo pracuje s vlastním nářadím, pořadatel si vyhrazuje právo kontroly technických parametrůveškerého materiálu použitého k soutěži
- kompletní pravidla VC na www.vc-blanenska.com
- ústroj požárnická nebo sportovní (jednotná)
KAŽDÉ DRUŽSTVO SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Ceny: - kategorie muži - kategorie ženy
- 1. místo - 1500,- Kč - 1. místo - 1000,- Kč
- 2. místo - 1200,- Kč - 2. místo - 800,- Kč
- 3. místo - 1000,- Kč - 3. místo - 600,- Kč
- 4. – 10. místo - peněžité a věcné ceny - 4.- 5. místo - věcné ceny
Putovní pohár si odveze vítězné družstvo s sebou. Je povinno jej vrátit zpět do Sudic nejpozději v den konání dalšího ročníku.
Informace: - bližší informace je možno získat u p. Ondřeje Špidlíka, Sudice č. 122, mob.: 728 558 806
- vyhlášení výsledkůsoutěže do 30 minut po provedení posledního PÚ
Po ukončení soutěže následuje diskotéka


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice