SDH Sudice

k navigaci

Možnost pronájmu!!!

U SDH Sudice máte možnost pronájmu párty stanů a venkovních sedacích souprav pro pořádání veřejných i soukromých akcí.

SDH Sudice pronajímá:

Párty stany - rozměry 3 x 6 m (2 ks)
 700,- ... u nevýdělečných (soukromých) akcí
1 500,- ... u výdělečných akcí

Venkovní sedací soupravy (25ks)
cena dohodou v závislosti na typu akce a množství zapůjčených sad

Pro členy SDH Sudice je možno pronajmout pivní chlazení.
200,- ... za jeden pronájem (za den)

Uvedené ceny jsou bez dopravy - doprava je řešena individuálně.
Případné objednávky lze uskutečnit u starosty sboru Ing. Martina Kováře. Rezervace je možno poslat formou sms nebo e-mailem.
 

- kontakty jsou uvedeny v seznamu členů výboru.


SDH Sudice
sdh@sdhsudice.cz

SDH Sudice